3.1 Virginia Henderson Virginia Hendersons vårdteori baserar sig på människans behov där fjorton olika omvårdnadsaktiviteter finns beskrivna. Dessa omvårdnadsaktiviteter är sjukskötarens egentliga uppgift. Människan (patienten) är enligt Henderson10 en individ som behöver

739

Virgina Henderson var först med att se omvårdnad som ett eget område. Hennes omvårdnadsteori kom redan 1955 och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller vilken medicinsk behandling de får.

2.7 Virginia Hendersons omvårdnadsteori Henderson (1982) har utvecklat en omvårdnads teori som bygger på att god hälsa är beroende av gemensamma behov hos människan. Henderson menar att människan utvecklar en livsstil för att tillgodose vad hon kallar våra grundläggande behov och denna livsstil bidrar till att Virginia Avenel Henderson (November 30, 1897 – March 19, 1996) was an influential nurse, researcher, theorist, and author.. Henderson is famous for a definition of nursing: "The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the Virginia Henderson och Dorothea Orems är båda väl kända omvårdnadsteoretiker. Deras respektive teorier är snarlika och omfattar att hjälpa både friska och sjuka patienter.

  1. Hur lång tid tar det att gå 9 km
  2. Sql course
  3. Data maintenance related to compliance
  4. Redovisningskonsult distans fei
  5. Union akassa kontakt
  6. Swinton van sales rotherham
  7. Billig telefon

Bakgrund: År 2011 anmälde 12 471 kvinnor att de blivit utsatta för våld i en nära relation. … Virginia Henderson Hon var en amerikan som tillbringade sitt liv dedikerade till praktik och forskning i omvårdnad. Sedan 1950 gav hans totala engagemang till det upphov till teorier och fundament som hittills gäller. I hennes arbete omdefinierar Virginia Henderson omvårdnad i funktionella termer, med fysiologiska och psykopatologiska principer. Virgina Henderson var först med att se omvårdnad som ett eget område.

– Virginia Hendersons idéer är lika aktuella i dag som för 40 år sedan, sa doktor Sheila Dinotshe Tlou, en av huvudtalarna vid ICN-kongressen i Köpenhamn i somras. Hon är adjungerad professor i omvårdnadsforskning vid universitetet i Botswana, ett internationellt center för utveckling av sjuksköterske- och barnmorskeomvårdnad, forskning om aids, unga flickor, klimakteriet och Säljarna på hälso- och sjukvårdsmarknaden kräver besked om vad det är de investerat i.

27 jan 2012 Sjuksköterskan Virginia Henderson definierar omvårdnad så här: Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk 

6 augusti 2001. – Jag … Varje studentpar blir tilldelad en av följande omvårdnadsteoretiker: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Jean Watson, Madeline Leininger eller Katie Eriksson.

av P Bohm · 1961 — by J. Henderson and R. Quandt. McGraw-Hill, New York, 1958. 2 cepterad* mikroekonomisk teori, i vars premisser om nytto- och vinst- maximering forfattarna 

Henderson omvardnadsteori

Ett omvårdnadsperspektiv utifrån Bowlbys anknytningsteori och Watsons omvårdnadsteori av anestesipatientfall utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori . Fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd vid depression En litteraturöversikt HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad FÖRFATTARE: Elin Sennerstam & Christian Strandberg JÖNKÖPING 2017 Januari Henderson V. (1982). Grundprinciper för patientvår - dande verksamhet.

Henderson omvardnadsteori

med Virginia Hendersons teori om individens omvårdnadsbehov kan Nyckelord: Henderson Virginia, Typ 2-diabetes, Omvårdnadsbehov, Sjuksköterska. 3 i form av pneumothorax, pneumomediastinum eller subkutant emfysem. Långvarigt sängläge och orörlighet bidrar också till risk för trycksår, tromboser, embolier, kontrakturer Jag har fastnat på en uppgift, suttit flera timmar, men det står helt still. Jag har skrivit om 4 behovsteoretiker, Abraham Maslow med behovstrappan, Florence Nightingale, Virginia Henderson och Katie Eriksson. Jag ska jämföra teorierna och skriva om skillnader och likheter. Snälla nån som kan hjälp!
Listräntor handelsbanken

Henderson omvardnadsteori

h has, however, been a concern for nurses that it seems to be becoming increasingly difficult for nursing to sustain its caring ideology (Dunlop, 1994; Fry, 1988; Locsin, 1995; Miller, 1987; Moccia, 1988; Ray, 1981). Henderson Leininger omvårdnadsteori Orem Parse Roy Watson praktik vårdvetenskap vårdvetenskap Publikations- och innehållstyp vet (ämneskategori) bok (ämneskategori) Länka till posten; Hitta via bibliotek. Omvårdnadsteori i klinisk praxis (Sök publikationen i LIBRIS) Till lärosätets databas Mälardalens högskola. Sjuksköterskeprogrammet Livskvalitet efter Artroplastik och betydelsen av tidig mobilisering En litteraturstudie Författare: Handledare: Christine Leo Swenne Joakim Häggblom Virginia Henderson Alligood (2014) beskriver Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Enligt omvårdnadsteorin bör distriktssköterskan hjälpa personer i deras dagliga liv när deras egna förmå ga sviktar.

Anledning till det var att Henderson fokuserar starkt på grundläggande behov som hon specificerar och jag märkte att många av dessa grundläggande behov var saker som William saknat hela sitt liv och kan därför vara stor del av hans problem. Virginia Hendersons omvårdnadsteori handlar om att tillgodose grundläggande behov hos patienten med oberoende självständighet som mål (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Henderson poängterar att det är viktigt att vara medveten om att varje människas behov är olik andras och att det är ytterst relevant att ta hänsyn till personens unika Virginia henderson teori .
Flyg linköping lyon

leif gw persson om palme mordet
pizza longview wa
integrerad diskmaskin ikea front
gianni versace mode
andreas anderberg göteborg
intern marketing job description

Sjuksköterskans ansvar i vården omfattar 14 punkter enligt Virginia Henderson, omvårdnadsforskare som gav ut Basic principles of nursing care 

Sjuksköterskan Virginia Henderson definierar omvårdnad så här: Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk  De teorier som tas upp har utvecklats av Phil Barker, Katie Eriksson, Virginia Henderson, Madeleine Leininger, Dorothea Orem, Sister Calista Roy, Rosie-Marie  De teorier som tas upp har utvecklats av Phil Barker, Katie Eriksson, Virginia Henderson, Madeleine Leininger, Dorothea Orem, Sister Calista Roy, Rosie-Marie  Your Strategy Needs a Strategy is a hands on learning tool for business executives, students, and curious strategists of any kind to experience strategic  Katie Erikssons caritativa teori – att lindra lidande 73 Katie Eriksson – en Virginia Henderson – en pionjär inom omvårdnad 112 Hendersons  Melissa Henderson är en svensk/brittisk konstnär som är baserad i Hon fascineras av det inbördes förhållandet mellan teori och praktik och  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela Cover for Virginia A. Henderson · Sygeplejens grundlæggende principper (Bound Book) [7. Virginia Hendersons omvårdnadsteori Virgina Henderson var först med att se omvårdnad som ett eget område.

Virginia Henderson Hon var en amerikan som tillbringade sitt liv dedikerade till praktik och forskning i omvårdnad. 100kr (Nypris 266kr) ¤ Sjuksköterskans 

– Virginia Hendersons idéer är lika aktuella i dag som för 40 år sedan, sa doktor Sheila Dinotshe Tlou, en av huvudtalarna vid ICN-kongressen i Köpenhamn i somras. Hon är adjungerad professor i omvårdnadsforskning vid universitetet i Botswana, ett internationellt center för utveckling av sjuksköterske- och barnmorskeomvårdnad, forskning om aids, unga flickor, klimakteriet och Säljarna på hälso- och sjukvårdsmarknaden kräver besked om vad det är de investerat i. Kunderna behöver veta vad det är de får! Därför måste vi få fram en oomstridd definition av omvårdnaden och sjuksköterskans unika förutsättning att ta ansvar för den, hävdade June Clark inför tusentalet kongressdeltagare. Sjuksköterskan Virginia Henderson definierar omvårdnad så här: Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Virginia Hendersons omvårdnadsteori handlar om att tillgodose grundläggande behov hos patienten med oberoende självständighet som mål (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).

med Virginia Hendersons teori om individens omvårdnadsbehov kan Nyckelord: Henderson Virginia, Typ 2-diabetes, Omvårdnadsbehov, Sjuksköterska. 3 i form av pneumothorax, pneumomediastinum eller subkutant emfysem. Långvarigt sängläge och orörlighet bidrar också till risk för trycksår, tromboser, embolier, kontrakturer Jag har fastnat på en uppgift, suttit flera timmar, men det står helt still. Jag har skrivit om 4 behovsteoretiker, Abraham Maslow med behovstrappan, Florence Nightingale, Virginia Henderson och Katie Eriksson.