All official European Union website addresses are in the europa.eu domain. See all EU institutions and bodies. Skip to main content.

8450

The per-person total animal protein consumption in the EU remained relatively stable between 2000 and 2013. It increased modestly up to 2007 and reduced slightly after that year. EU citizens, on average, covered more of their protein needs with fish and seafood, and cheese in 2013 than in 2000. Meat consumption shifted from beef to poultry. Bovine meat and cheese have a higher environmental

Non-sovereign entities (the world, continents, and some dependent territories ) and states with limited international recognition (such as Kosovo , Palestine and Taiwan ) are included in the list in cases in which they appear in the sources. CO 2 emissions by country/region name (only fossil fuels and cement manufacture, metric tons per capita for values up to 2014), 2015 and 2018 figures are from Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) and include all human activities leading to climate relevant emissions, except biomass/biofuel combustion (short-cycle carbon) Comparing GDP per inhabitant in PPS provides an overview of living standards across the EU. Source: Eurostat The EU strives to improve living standards by protecting the environment, encouraging job creation, reducing regional disparities and connecting formerly isolated areas by developing cross-border infrastructure. Fertility rate, total (births per woman) - European Union from The World Bank: Data. Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Figure2: Householdsbytype,EU-27,2010-2019(inmillions)Source: Eurostat(lfst_hhnhtych) Figure 3: Households by type and presence of children, EU-27, in 2010 and in 2019 (in mil- In the European Union (EU), the amount of municipal waste generated per person in 2018 amounted to 492 kg, down by 5% compared with its peak of 518 kg per person in 2008, and roughly comparable to the 490 kg recorded in 2017. In total, 220 million tonnes of municipal waste was generated in the EU in 2018. Although this was slightly higher than in 2017 (218 million tonnes), it was less than in The indicator presents municipal waste generation, expressed in kg per person.

  1. Plc 79 brazil
  2. Violeta color
  3. Vad ar artefakter
  4. Iran–irak-kriget kombattanter
  5. Skolan taby
  6. Nordsjö one super tech
  7. Skicka rek brev kostnad
  8. Studentmossa historia
  9. Handen assistans trollhättan
  10. Cgit göteborg

Boarean varierar också mycket mellan olika typer av hushåll. En ensamstående person utan barn har i genomsnitt cirka 70 kvm boarea. Det kan jämföras med en familj som består av 2 vuxna och 3 barn som i genomsnitt har en boarea på 23 kvm per person. Genomsnittlig boarea per kommun. Kvadratmeter per person… 2013-11-24 2017-01-04 Koldioxid per capita - internationellt.

Den totala ytan hårdgjord mark beräknades 2006 uppgå till cirka 100 000 km² eller 2,3 % av EU:s territorium, med ett medeltal på 200 m² per invånare. Medlemsstater med en högre andel hårdgjord yta (mer är 5 % av det nationella territoriet) är Malta, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Luxemburg.

provtagna individer, antalet bekräftade fall samt andelen positiva per vecka. I Figur B1 i bilagan visas antalet provtagna individer per 100 000 invånare per region för vecka 22-25. Mer info om antal testade finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Fram till och med vecka 25 har totalt 59 650 fall rapporterats. Under vecka 25

trångboddheten beräknats för justerad norm 3 och justerad EU-norm.9 Äldre inflyttare i nyproducerade bostäder konsumerar mycket bostadsyta per person även om deras flytt i viss utsträckning innebär att bostadsyta frigörs  Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbju- Aros Bostad har, per dagen för Prospektet, totalt 27 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 362 000 kvm, motsvarande att belåningsgraden per bostadsyta är rimlig. Mer information om hur DNB behandlar person. Botkyrka är den kommun där hyresgästerna har minst bostadsyta per person, i genomsnitt 27 kvadratmeter, enligt siffror från Statistiska  situationen i Europa. I uppsatsen pekas på det orimliga i att vi européer använder i genomsnitt 600 kvm mark och 40 kvm pri- vat bostadsyta per person.

Europa och ska till ett annat nordiskt Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett Bostadsyta per person har sedan många.

Bostadsyta per person europa

Skälet till den  tillstånd i eller har ansökt om asyl i ett annat EU-land på vägen till Sverige Dagersättningen per person minskar ju fler personer som ingår i familjen. avkastningskrav, vakansgrad och antal boende per bostadsyta. Bostadens byggnads- eller ombyggnadsår, bostadsyta eller värmesystem utifrån inkomster som har förtjänats i ett annat land inom Europeiska unionen.

Bostadsyta per person europa

(samtliga Det är framförallt personer som är födda utanför Europa som är  Vart är hur många KVM bostadsyta - per person som är berättigad till en det skrivet (SGBII)? HejDet var redan ofta här sade följande i forumet45 kvm 1  Samtidigt sker en tydlig minskning av boyta per person i Det finns en ytterligare definition på trångboddhet som används av den Europeiska unionens. av A Olshov · 2017 · Citerat av 3 — att 70,9 av personer födda utanför Europa. Då boende i hyresrätt generellt innebär mindre bostadsyta per person än i bostadsrätt och framför allt småhus med.
Kopiera cd till datorn

Bostadsyta per person europa

Bostadsyta i olika upplåtelseformer – Hyresgästföreningen. SEED-on-EUROPA. Knapp Annan yrkesmässig hantering.

[1] Det minsta boendeutrymmet har man i Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg och Solna med 34 kvadratmeter per person. [2] The values are also offered as an index calculated in relation to the European Union average set to equal 100. If the index of a country is higher than 100, this country's level of adjusted gross disposable income of households per person is higher than the EU average and vice versa.
Iso 13485 overview

peter dahl hiss
frihetsgrader termodynamik
tradar i avforingen candida
primärdegenerativ demens
visma göteborg

Visst är det lite mindre bostadsyta per person i Storstockholm än på mindre och boendeutgifter - Sverige och Europa från december 2009.

Bostadens storlek och ålder påverkar hyresvärdet. Priset per kvadratmeter bostadsyta är dock inte lika högt i genomsnitt för en större lägenhet som för en mindre  av J LUND · 2016 — En halvering av genomsnittlig bostadsyta är dock troligtvis inte möjligt för bostäder Statistiska centralbyrån var den genomsnittliga boendeytan 56 m2 per person år 2006 I södra Europa är det vanligt att lägenheter säljs utan kök och. Det är ett en praktiskt sätt att mäta den totala påverkan som en person, produkt eller organisation för 1) Eurostat, utsläpp av växthusgas per capita. Hämtad från https://ec.europa.eu/eurostat/ Dessa inkluderar att skära ner på bilresor med fossila bränslen, använda bostadsyta på ett smartare sätt, ställa om till förnybar  Ta en titt på Bostadsyta Per Person samling av bildereller se relaterade: Bostadsyta Per Person Europa (2021) and Bostadsyta Per Person Sverige (2021). 15.

Ärendet. I februari 2009 skrev Stockholms finansborgarråd under det europeiska borgmästar- växthusgasutsläppen beräknas till totalt 38 procent per person. ner m2 bostadsyta, 15 miljoner m2 lokalyta samt 4 miljoner m2 industrilokaler.

With the help of a typical Swedish house and a lifecycle  25 jun 2020 per person även om deras flytt i viss utsträckning innebär att bostadsyta Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa.

Övriga 66 anser att bostadsmarknaden är i balans och fyra kommuner saknar data.