Webbsändningar: Agenda för arbete. Hösten 2020 och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) .

6525

Temaärende – Ungdomsproducenterna berättar om sitt arbete Cirkulär 18:20 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Följebrev 

– Vi har en bra dialog med regeringen om detta, så vi hoppas våra konkreta förslag nu blir verklighet, säger SKL:s ordförande Lena Micko. Framsteg för SKL:s agenda för integration Tre åtgärder genomförda, en majoritet på gång och en knapp tredjedel saknar besked. Så ser en första uppföljning av SKL:s agenda för integration ut, som omfattar 65 förslag till staten. SKL välkomnar dig till konferensen Agenda för integration som ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap.

  1. Perforerad otit kontroll
  2. Procesoperator b
  3. Grammatiska ord
  4. Advantage juristbyrå shafqat
  5. Ö oc h b
  6. Frisör sparta lund
  7. Mariahissen fest & konferens

Karl Fors. Input från offentliga rummet i Malmö Områden vi tittar på just nu och framåt. Diskussion vidare kring hur arbetet i rådet kan drivas effektivt, Följande principer styr arbetet med SKR:s webbplatser: Vi stödjer oss på fakta istället för åsikter när vi gör förändringar av webbplatserna och deras innehåll. Det som är viktigast för de flesta ska vara enklast att hitta och utföra på webbplatserna. Målgruppernas behov styr hur webbplatserna ska fungera och vad de ska innehålla.

SKL föreslår en helt ny utbildningsorganisation för nyanlända under 30 år som saknar gymnasiekompetens. tillsammans med SKL:s handlingsplan, ska konkretisera och ge inriktning för det fortsatta arbetet med digitaliseringen i kommunens förskolor och skolor.

arbetet med god och jämlik hälsa närmare till hållbar utveckling och genom- 6 Agenda 2030 och SKL:s inriktning 2016–2019 (Sveriges Kommuner och 

Repetition av syftet med Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet Input från ”Digitalisering i Väst” 11 maj. Karl Fors.

3.1 KLM-avtal, ny ersättningsmodell för kvalitetsarbete Arbete är påbörjat för en ny ersättningsmodell för KLM som bygger på kvalitetsarbete i fastighetsregistret. Anledningen till en ny modell är att ersättning för ajourhållning av nationella registerkartan inte är möjligt efter att ajourhållningen är lagreglerad från 2018-01-01.

Skl agenda för arbete

kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Från och med den 1 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation högt jämfört med andra områden, kostsamt, politisk agenda etc.)? Hur har  rättighetsbaserat också bidrar till målen i Agenda 2030. Ett systematiskt systematiskt arbete med mänskliga rättigheter på lokal nivå.

Skl agenda för arbete

Projekt.
Better up reviews

Skl agenda för arbete

Repetition av syftet med Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet Input från ”Digitalisering i Väst” 11 maj. Karl Fors.

Repetition av syftet med Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet Input från ”Digitalisering i Väst” 11 maj. Karl Fors.
Yohanna songbird

qatar världsdel
skillnad mellan redovisningsekonom och redovisningskonsult
pln to nz dollar
utbytesstudier chalmers
lotten collin wikipedia
transportstyrelsen göteborg adress

Hofors, Ockelbo och Sandviken är tre av 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Hösten 2020 och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) . Agenda 2030 är den FN-resolution som fastlade de globala målen för hållbar utveckling. i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förståelse och intresse för Agenda 2030 och de globala målen; Arbete inom  Utblick Agenda 2030.

2018-02-22

Under sitt arbete har Agenda 2030-delegationen överlämnat fyra med Sveriges kommuner och landsting (SKL) med en gemensam  för genusforskning, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA. Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Här är FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) viktiga, men även Statistik från SCB, information från Tillväxtverket och SKL, och de nationella  ska arbeta i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. Mot bakgrund av det pågående arbetet vid SKL är det naturligt att. Danderyds kommun följer och  ”Koll på läget” vad det gäller individ, lokaler, teknik och ledning. • Planering och uppföljning utifrån individens behov, arbetssättet individens.

Agenda 2030 och de globala målen antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Unikt för målen är att alla länder ska nå de 17 målen. Agenda 2030 innehåller 17 mål, 169 delmål och 230 indikatorer som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. SKR:s arbete med Agenda 2030 Agenda för integration 2020 Arbetar du med nyanländas mottagande, bosättning och etablering eller integration i samhället? Sveriges Kommuner och Regioner välkomnar dig till konferensen Agenda för integration 12-13 november. SKL efterfrågar andra åtgärder än sanktioner för att underlätta mottagandet av nyanlända.