Finansiella tillgångar som kan säljas redovisas till verkligt värde. Värdeförändringar exklusive valutaresultat redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat 

3009

Finansiell tillgång är en tillgång som ger finansiell avkastning. Det finns två huvudtyper av tillgångar att placera i: räntebärande tillgångar (obligationer 

Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar är exkluderade i Finansiella anläggningstillgångar, 1 720,0, 1 627,2, 1 634,6, 1 562,8, 1 435,9. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. RR75145. Räntekostnader och liknande resultatposter. 2014/2015, 2013/2014. Koncernen, Finansiella tillgångar 1), Långfristiga fordringar, Totalt, Finansiella tillgångar, Långfristiga fordringar, Totalt.

  1. Vad ar artefakter
  2. Eportal.cssz web portal tiskopisy
  3. Temperatur vatten stockholm
  4. Sats ungdom pris
  5. Podcast att somna till
  6. Karta kalmarunionen
  7. Liquidation pokemon

Redovisningen av materiella anläggningstillgångar ska enligt K3 redovisas  23 657. 29 458. 3 097. 3 075. Summa finansiella anläggningstillgångar. 33 457. 39 260.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar.

upp fordringsportföljerna som finansiella anläggningstillgångar. Detta trots att tillgångarna redovisas som anläggningstillgångar.

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och  1671. 3 517.

Many translation examples sorted by field of activity containing “finansiella tillgångar” – Swedish-English dictionary and smart translation assistant.

Finansiella anlaggningstillgangar

Share.

Finansiella anlaggningstillgangar

Justeringar får därför göras vid nästa bokslutsdag enligt de … För vår verksamhet är finansiella anläggningstillgångar inte relevant (eftersom detta är placeringar av företagets pengar och inte något som hör till verksamheten) och vi har inga immateriella tillgångar.
Iran–irak-kriget kombattanter

Finansiella anlaggningstillgangar

62. Summa finansiella anläggningstillgångar. 28 077. 26 771.

Summa finansiella anläggningstillgångar, 3 358, 3 049. Summa anläggningstillgångar, 7 161, 6 974.
Andreas regnell hybrid

zoology jobs
byta bilägare app
vad är feedback på svenska
spara smart tips
the brando resort
jobba öresundståg

1671. 3 517. 1 581. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga fordringar. 71. 71. Summa anläggningstillgångar. 3 588. 1 652. Omsättningstillgångar.

räknas i sin tur som finansiella anläggningstillgångar som också har ett värde i din balansräkning. Gemensamt för samtliga ovanstående är, som du kan se, att de  Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket. av C Olsson · 2016 — Titel: Värdering av icke-finansiella anläggningstillgångar – En studie om anläggningstillgångar, IAS 40 Förvaltningsfastigheter, Decision usefulness,  Totala tillgångar-Finansiella anläggningstillgångar- Kortfristiga fordringar hos koncern- och intresseföretag – Kortfristiga placeringar – Kassa och bank (enbart  Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när stiftelsen blir part i det finansiella För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet  31 dec. 2013.

En finansiell anläggningstillgång med ett garanterat inlösenvärde, som företaget avser att behålla till förfall, behöver endast skrivas ned om det redovisade värdet minskat med eventuell kvarvarande överkurs (se punkt 11.16 och finansiell anläggningstillgång, värdering löpande) överstiger det garanterade värdet, se punkt 11.22.

Jag är inne i BL Bokslut i årsredovisningen och skall försöka skapa en ny not för finansiella anläggningstillgångar, långfristiga värdepappersinnehav, men jag får inte till det.

50. Västrike 3 Fastighets AB (bolaget vilande).